filosofisk kafe

Filosofisk kafé

Bli med på spennende filosofiske samtaler! Vi inviterer til filosofisk kafé hver siste torsdag måneden. Det er Morten Fastvold som skal lede disse kafeene. Kafeene vil vare et par timer, med en kort pause i midten.

Undertittel

Deltakerne får selv foreslå diskusjonstemaer. Filosofen styrer så diskusjonen, og kan stille deltakerne spørsmål og komme med egne innspill. Morten Fastvold er filosof og filosofisk praktiker, og har lang erfaring med å lede slike filosofiske samtaler.

Disse samtalene foregår på følgende torsdager:

Torsdag 31. januar kl 18.00

Torsdag 28. februar kl 18.00

Torsdag 28. mars kl 18.00

Torsdag 25. april kl 18.00 (sesongavslutning)

Sted: Asker bibliotek

  • Torsdag 25. april Kl. 18.00
Topp
Translate »