Prosjekter

Asker bibliotek har gjennomført flere prosjekter og konferanser.

Undertittel

Prosjekter

Herreværelset: Hvordan få flere menn til å låne bøker og bruke biblioteket? (2005)

Kulturkurven: Biblioteket leverte depoter med bøker, filmer og tidsskrift dirkete til bedrifter (2014)

Leseåret 2010: Regjeringen bestemte at 2010 var nasjonalt leseår. Målet var en nasjonal og helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i hele landet.

SKRYT!: En konferanse om markedsføring av bibliotek (2008)

SNAKK!: En konferanse om formidling (2012)

Topp
Translate »