Historikk

Bibliotekdrift i Asker strekker seg langt tilbake i tid. Her vil vi gi en kort historisk oversikt fra “tidenes morgen” med utlån etter gudstjenesten, til dagens bibliotek som samler tusenvis av brukere i moderne lokaler.

Undertittel

Historikk

Asker bibliotek som institusjon ble opprettet i 1830 etter initiativ av sogneprest Niels Normann. Den gang bestod samlingen av 77 verker som man kunne låne etter gudstjenesten. Som det stod i statuttene den gang: "dog kun en bog i gangen, til enhver paalidelig sognemand og sognekvinde". Driften utviklet seg videre da godseier Kristofer Nicolaysen på Skaugum i 1895 skjenket kr 500 til opprettelsen av et bibliotek i Asker. Pengene ble brukt til bokinnkjøp og utlånet foregikk fra dåpsværelset i Asker kirke.

I 1905 flyttet biblioteket inn i Venskaben og i 1918 videre til kommunelokalet på Alfheim. Samlingen økte fra 528 bind i 1900 til 1650 bind i 1922 og videre til 3500 bind i 1941. Til sammenligning består dagens samling av drøye 96 000 titler fordelt på bøker, lydbøker, cd, dvd med mer. I 1955 flyttet biblioteket til Asker realskole og året etter ble den første fagutdannete bibliotekaren ansatt i Asker. Det var Marit Skyberg som fikk den æren.

Asker bibliotek flyttet for første gang inn i det som nå er Asker kulturhus i 1982. Etter at det skulle utføres betydelige ombygningsarbeider på kulturhuset levde biblioteket i mange år en nomadetilværeslse blant annet på den gamle brannstasjonen og i brakker ved stasjonen. Men i 2004 kunne biblioteket flytte inn i det som i dag er lokalene som brukes. Bibliotekets inngangsparti ble ombygd siste gang høsten 2012/vinteren 2013. Biblioteksjef har siden 1984 vært Live Gulsrud.

Asker bibliotek har opp igjennom årene hatt flere filialer. Vollen, Holmen, Dikemark og Heggedal. Av disse er det bare Heggedal som fortsatt er i drift med åpent fem dager i uken.

Kilde: Asker og Bærum leksikon

Topp
Translate »