Årsmelding 2016

UndertittelSamlingen består av:

  • Bøker: 102 386
  • Lydbøker: 7 298
  • Film: 9 573
  • Musikk: 11 402

Biblioteket abonnerer på 33 aviser og 227 tidsskrifter

Utlån:

Biblioteket lånte ut 398 684 titler. Det tilsvarer 6,6 utlån per innbygger og er en oppgang på 2,2 % fra 2015. Utlånet i Heggedal utgjør 4,4 % av det totale utlånet.

Besøk:

Det var et totalt besøkende på 391 408, en økning på 4,6 %.
I perioden 1.oktober til 30.april har hovedbiblioteket søndagsåpent. Hovedbibliotekets lesesal har egen inngang og kan benyttes i kulturhusets åpningstid.

Besøk på bibliotekets hjemmesider:

Antall virtuelle besøk: 252 530 (- 2 %)
Antall viste sider: 835 676 (- 0,8 %)

Personalressurser:

Antall stillinger: 23 ansatte
Antall årsverk: 22,7

Åpningstider:

Hovedbiblioteket har åpent 67 timer per uke.
Heggedal bibliotek har åpent 24 timer per uke.

Aktiviteter:

Det var 277 arrangement for i alt 11 775 personer

Topp
Translate »