Lydopptak

Biblioteket har en samling med historiske intervjuer av folk som har bodd og vokst opp i Asker. Lydopptakene blir lagt ut på denne siden. Du finner også lenker til steder som har samlet digitale lydopptak.

UndertittelErling Rimstads historiske intervjuer

Over en periode på tre-fire år på 1980-tallet lagde Erling Rimstad omkring 40 intervjuer for Asker bibliotek. Han intervjuet en rekke folk i forskjellige yrkeskategorier, og materialet gir et unikt innblikk i Askers historie. Ingen av informantene er i dag i live. Materialet er digitalisert og gjøres tilgjengelig fortløpende.

 

 

LOK 5a - Borghild Magnussen

 

LOK 4b - Ragnhild Flateby

 

LOK 4a - Erling og Anna Haugli

 

LOK 3b - Ole Arnestad

 

LOK 3a - Tonny Høeg Bingen

 

LOK 2b - Hanna Snersrud

 

LOK 2a - Trygve Hansen

 

LOK 1a- Maja Hansen

 

Plassen forteller
Plassen forteller er et resultat av IKON-prosjektet som ble fullført i 2012. På denne siden finner du blant annet lydopptak fra forskjellige steder i Asker.

Digitalt fortalt
Digitalt fortalt ble etablert i Kulturminneåret 2009, av Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM-utvikling). ABM-utvikling ble i 2011 slått sammen med Kulturrådet, som nå står bak satsingen. Nettstedet er nå faset ut, og og blitt en del av DigitaltMuseum. Samlingene består av personlige fortellinger fra kulturinstitusjoner og privatpersoner. Fortellingene er knyttet til kulturarv. Målet er å vise bredden av temaer, fortalt av et stort mangfold av fortellere.

Topp
Translate »