Kart

Kart er en viktig kilde til historisk informasjon. Asker kommune har en karttjeneste med detaljerte historiske kart over Asker, mens Kartverket har en samling historiske kart tilbake til 1700-tallet.

UndertittelKartverket har digitalisert historiske kart. Velg kart fra Akershus, og kartene vises kronologisk.


Kartverket: Kartblad 29
Militært Cart over det Askerske Compagnie District.
Kartserie: Kompanikart – Norge 90.
Årstall: 1805


Kartverket: Akershus amt nr 30 –
Kart over Asker Præstegjeld.
Årstall ukjent.

Asker kommune har lagt ut kart over Asker fra 1950, 1969, 1978 og 1990. Velg «historiske kart» under «kartlag».

Topp
Translate »