Det gamle Asker

Undertittel

Asker meieri

Publisert 26. januar 2017

I 1889 bygget kjøpmann Wilhelm Hanevold en kombinert forretnings- og bolig-eiendom med kolonialbutikk og meieriutsalg. Dette ble det første meieri i Asker sentrum.

Asker meieri

Les mer

Asker hotell

Publisert 26. januar 2017

Asker Hotel ble bygget i 1918/19 av fru Magda Flatby. I tillegg til vanlig hotelldrift med overnatting og servering hadde hun også faste pensjonærer.

Asker hotell

Les mer

Asker apotek

Publisert 26. januar 2017

I årene før første verdenskrig ble det fra legehold tatt opp spørsmål om opprettelse av et apotek i Asker. På den tiden var det allerede apotek i nabokommunene Bærum og Lier, og en mente at Asker ikke burde være dårligere stillet.

Asker apotek

Les mer

Alfheim

Publisert 26. januar 2017

Før jernbanesporet ble lagt i tunnel ut fra Asker stasjon, gikk det bru over jernbanen fra Asker sentrum. Først en trebru som senere ble skiftet ut med mer solid materiale. Hanevolds forretningsgård lå på sørsiden av brua, derav navnet. Hanevoldgården ble revet i 1979.

Alfheim

Les mer

“Det glade hjørnet”

Publisert 26. januar 2017

Dagens ungdommer samtaler stort sett via mobiltelefoner, og i radio og fjernsyn finner vi samtaleprogrammer under begrepet talkshow. Begge deler fortoner seg vanskelig å ta del i for den eldre generasjon.

“Det glade hjørnet”

Les mer

Topp
Translate »