Det gamle Asker

Undertittel

Asker hotell

Publisert 24. august 2017

Asker Hotell ble bygget i 1918/19 av fru Magda Flatby. I tillegg til vanlig hotelldrift med overnatting og servering hadde hun også faste pensjonærer.

Asker hotell

Les mer

Asker apotek

Publisert 24. august 2017

I årene før første verdenskrig ble det fra legehold tatt opp spørsmål om opprettelse av et apotek i Asker. På den tiden var det allerede apotek i nabokommunene Bærum og Lier, og en mente at Asker ikke burde være dårligere stillet.

Asker apotek

Les mer

17. mai i Asker i 30-årene

Publisert 23. august 2017

Med 50.000 innbyggere er rammen for en samlet feiring av nasjonaldagen i Asker for lengst sprengt. Feiringen foregår i dag som kjent rundt om på de forskjellige skoler etter turen rundt Skaugum.

17. mai i Asker i 30-årene

Les mer

1. mai i gamle Asker

Publisert 23. august 2017

I dagens velferdssamfunn og med den mikroskopiske forskjellen på de politiske partier, blir den årlige 1. maifeiringen som regel en tam forestilling. Det er da nesten litt vemodig å tenke på feiringen av dagen i ”de harde 30-åra”.

1. mai i gamle Asker

Les mer

Asker meieri

Publisert 26. januar 2017

I 1889 bygget kjøpmann Wilhelm Hanevold en kombinert forretnings- og bolig-eiendom med kolonialbutikk og meieriutsalg. Dette ble det første meieri i Asker sentrum.

Asker meieri

Les mer

Topp
Translate »