Det gamle Asker

Undertittel

Asker hotell

Publisert 24. august 2017

Asker Hotell ble bygget i 1918/19 av fru Magda Flatby. I tillegg til vanlig hotelldrift med overnatting og servering hadde hun også faste pensjonærer.

Asker hotell

Les mer

Asker apotek

Publisert 24. august 2017

I årene før første verdenskrig ble det fra legehold tatt opp spørsmål om opprettelse av et apotek i Asker. På den tiden var det allerede apotek i nabokommunene Bærum og Lier, og en mente at Asker ikke burde være dårligere stillet.

Asker apotek

Les mer

17. mai i Asker i 30-årene

Publisert 23. august 2017

Med 50.000 innbyggere er rammen for en samlet feiring av nasjonaldagen i Asker for lengst sprengt. Feiringen foregår i dag som kjent rundt om på de forskjellige skoler etter turen rundt Skaugum.

17. mai i Asker i 30-årene

Les mer

1. mai i gamle Asker

Publisert 23. august 2017

I dagens velferdssamfunn og med den mikroskopiske forskjellen på de politiske partier, blir den årlige 1. maifeiringen som regel en tam forestilling. Det er da nesten litt vemodig å tenke på feiringen av dagen i ”de harde 30-åra”.

1. mai i gamle Asker

Les mer

Borgen

Publisert 27. januar 2017

Fra jord- og skogbruksområde med noen få mennesker til Askers største tettsted med ca. 6000 innbyggere. Navnet Borgen er de lærde noe usikre på da det ikke er funnet noen rester av en bygdeborg fra eldre tider.

Borgen

Les mer

Topp
Translate »