Magne Furuholmen

Magne Furuholmen (f.1962) er en svært allsidig kunstner, og jobber i mange bildende teknikker, primært i tresnitt. Uttrykket er abstrakt, med enkle figurer, men han tar periodevis også for seg bokstaver og ord/ tekst.

Og nettopp her er en link til musikktekstene. Furuholmen adskiller nemlig ikke musikk og billedkunst, han mener begge uttrykksformene gir energi til hverandre, og kan appellere til hele sanseapparatet. Og som tidligere pop-stjerne, er han heller ikke redd for å bruke treffende virkemidler.

Undertittel

Undertittel
Topp
Translate »