Faktura og erstatninger

Lånt materiale som ikke leveres, blir tapt/skadet må erstattes etter bibliotekets satser. Spesielt verdifulle bøker eller deler av verk som ikke kan kjøpes enkeltvis vurderes spesielt.

UndertittelHar du fått faktura fra oss? Gjør slik:

  • Lever tilbake alt du har lånt og betal administrasjonsgebyr på kr. 100.-  Bruk fakturaen du fikk utstedt, men juster beløpet til kr. 100,- Bruk samme KID nummer
  • Hvis du ikke leverer alt, får du en ny faktura med gjenstående beløp.
  • Finner du ikke noe av det du har lånt, betal hele beløpet på fakturaen.

Hva koster det å erstatte tapt/skadet materiale?

  • Bok (voksen) NOK 350.-
  • Bok (barn) NOK 250.-
  • DVD NOK 200.-
  • Lydbok NOK 450.-
  • CD NOK 200.-
  • Gebyr på NOK 100 kr kommer i tillegg.
  • Egne regler for kunstlån/Artotek.

Hvorfor må jeg betale et fast gebyr i tillegg?

Gebyret dekker omkostningene ved å sende deg en faktura, i tillegg til ekstraarbeidet biblioteket har med å gjenskaffe materiale samt klargjøre det for utlån.

Jeg er sikker på at jeg har levert materialet jeg har fått regning på!

Feil kan forekomme. Kontakt biblioteket, så leter vi i våre hyller. Vi anbefaler også at du leter en ekstra gang i dine hyller før du kontakter oss.

Biblioteket sier jeg har en ubetalt faktura, men jeg har ikke mottatt den. Hvordan kan jeg gjøre opp for meg?

Du kan henvende deg til regnskapsavdelingen i kommunen, tlf 66 90 98 39 eller regnskap@asker.kommune.no, så får du en kopi.

Jeg fant boken jeg har erstattet. Kan jeg få igjen pengene?

Nei, men du kan kontakte oss så kan vi vurdere om vi vil kjøpe boken tilbake. Dette gjelder for eksempel dersom vi kan dekke et hull i samlingen eller serien ved å kjøpe tilbake materialet.

Spørsmål eller klager vedrørende erstatninger.

Henvend deg enten personlig i biblioteket, kontakt oss på epost (binforma@asker.kommune.no) eller ring oss på 66 90 96 56/64

Topp
Translate »