meningsfull hverdag for person med demens

Kurs for aktivitetsvenner

Vi oppfordrer DEG – som kan tenke deg å gjøre en aktivitet sammen med en person som har demens; på frivillig, ulønnet basis – å melde deg til tjeneste.
Da kan du være med å gjøre hverdagen til en person med demens mer meningsfull

Nytt kurs går over to mandager i oktober

Undertittel

Nasjonalforeningen har etablert prosjektet med midler fra TV-aksjonen 2013 og
det er allerede mange aktivitetsvenner rundt om i landet.
I Asker er det Asker Frivillighetssentral, Asker Kommune og Asker demensforening
som samarbeider for å nå prosjektmålet om at flere personer med demens skal kunne fortsette å gjøre ting de liker og få gode opplevelser i hverdagen .
Du og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser og hobbyer og bestemmer selv hvor ofte dere vil møtes.
Du trenger ingen spesielle kunnskaper for å være aktivitetsvenn.
Kort innføringskurs holdes nå i oktober – 2 x 2,5 time og du får veiledning og oppfølging underveis i tjenesten
Meld deg på til post@asker.frivilligsentral.no

Sted: Hasselbakken, frivillighetens hus

 • Mandag 15. oktober Kl. 12.30
 • Mandag 15. oktober Kl. 12.30
 • Mandag 15. oktober Kl. 17.30
 • Mandag 15. oktober Kl. 18.00
 • Mandag 15. oktober Kl. 18.30
 • Mandag 15. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 10.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 11.30
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 13.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 17.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 18.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 16. oktober Kl. 19.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 11.00
 • Onsdag 17. oktober Kl. 11.15
 • Onsdag 17. oktober Kl. 12.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 15.00
 • Onsdag 17. oktober Kl. 15.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 16.00
 • Onsdag 17. oktober Kl. 16.00
 • Onsdag 17. oktober Kl. 16.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 16.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 18.00
 • Onsdag 17. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 19.30
 • Onsdag 17. oktober Kl. 20.00
 • Torsdag 18. oktober Kl. 10.30
 • Torsdag 18. oktober Kl. 12.00
 • Torsdag 18. oktober Kl. 12.00
 • Torsdag 18. oktober Kl. 18.00
 • Torsdag 18. oktober Kl. 18.00
 • Torsdag 18. oktober Kl. 18.30
 • Torsdag 18. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 18. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 18. oktober Kl. 21.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 10.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 10.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 11.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 12.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 12.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 14.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 19.00
 • Fredag 19. oktober Kl. 19.30
 • Fredag 19. oktober Kl. 21.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 11.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 12.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 12.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 13.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 14.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 15.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 15.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 16.00
 • Lørdag 20. oktober Kl. 19.30
 • Lørdag 20. oktober Kl. 20.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 11.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 11.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 13.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 15.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 19.00
 • Søndag 21. oktober Kl. 19.00
 • Mandag 22. oktober Kl. 09.30
 • Mandag 22. oktober Kl. 14.00
 • Mandag 22. oktober Kl. 17.30
 • Mandag 22. oktober Kl. 18.30
 • Mandag 22. oktober Kl. 19.00
 • Mandag 22. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 10.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 11.30
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 13.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 17.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 18.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 23. oktober Kl. 19.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 08.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 11.00
 • Onsdag 24. oktober Kl. 16.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 17.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 18.00
 • Onsdag 24. oktober Kl. 18.00
 • Onsdag 24. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 24. oktober Kl. 19.00
 • Onsdag 24. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 25. oktober Kl. 10.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 10.30
 • Torsdag 25. oktober Kl. 11.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 11.30
 • Torsdag 25. oktober Kl. 12.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 12.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 17.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 18.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 18.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 18.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 19.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 25. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 25. oktober Kl. 20.00
 • Torsdag 25. oktober Kl. 20.30
 • Fredag 26. oktober Kl. 10.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 10.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 11.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 11.30
 • Fredag 26. oktober Kl. 12.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 12.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 14.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 18.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 19.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 19.00
 • Fredag 26. oktober Kl. 19.30
 • Lørdag 27. oktober Kl. 10.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 10.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 12.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 15.49
 • Lørdag 27. oktober Kl. 16.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 16.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 19.00
 • Lørdag 27. oktober Kl. 20.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 11.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 12.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 12.30
 • Søndag 28. oktober Kl. 15.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 17.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 18.00
 • Søndag 28. oktober Kl. 19.00
 • Mandag 29. oktober Kl. 09.30
 • Mandag 29. oktober Kl. 11.00
 • Mandag 29. oktober Kl. 14.30
 • Mandag 29. oktober Kl. 17.30
 • Mandag 29. oktober Kl. 18.30
 • Mandag 29. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 10.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 11.30
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 12.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 13.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 17.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 18.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 19.00
 • Tirsdag 30. oktober Kl. 19.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 11.00
 • Onsdag 31. oktober Kl. 16.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 16.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 18.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 19.00
 • Onsdag 31. oktober Kl. 19.00
 • Onsdag 31. oktober Kl. 19.30
 • Onsdag 31. oktober Kl. 19.30
 • Torsdag 1. november Kl. 10.30
 • Torsdag 1. november Kl. 12.00
 • Torsdag 1. november Kl. 12.00
 • Torsdag 1. november Kl. 18.00
 • Torsdag 1. november Kl. 18.00
 • Torsdag 1. november Kl. 19.30
 • Torsdag 1. november Kl. 19.30
 • Torsdag 1. november Kl. 20.00
 • Fredag 2. november Kl. 10.00
 • Fredag 2. november Kl. 10.00
 • Fredag 2. november Kl. 11.00
 • Fredag 2. november Kl. 11.00
 • Fredag 2. november Kl. 12.00
 • Fredag 2. november Kl. 12.00
 • Fredag 2. november Kl. 12.00
 • Fredag 2. november Kl. 14.00
 • Fredag 2. november Kl. 18.00
 • Fredag 2. november Kl. 19.30
 • Lørdag 3. november Kl. 10.00
 • Lørdag 3. november Kl. 12.00
 • Lørdag 3. november Kl. 13.00
 • Lørdag 3. november Kl. 13.00
 • Lørdag 3. november Kl. 14.00
 • Lørdag 3. november Kl. 16.00
 • Søndag 4. november Kl. 12.00
 • Søndag 4. november Kl. 12.00
 • Søndag 4. november Kl. 12.00
 • Søndag 4. november Kl. 13.00
 • Søndag 4. november Kl. 14.00
 • Søndag 4. november Kl. 18.00
 • Søndag 4. november Kl. 18.45
 • Mandag 5. november Kl. 09.30
 • Mandag 5. november Kl. 11.00
 • Mandag 5. november Kl. 17.00
 • Mandag 5. november Kl. 17.30
 • Mandag 5. november Kl. 18.30
 • Mandag 5. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 6. november Kl. 10.00
 • Tirsdag 6. november Kl. 11.30
 • Tirsdag 6. november Kl. 13.00
 • Tirsdag 6. november Kl. 18.00
 • Tirsdag 6. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 6. november Kl. 19.30
 • Tirsdag 6. november Kl. 19.30
 • Onsdag 7. november Kl. 11.00
 • Onsdag 7. november Kl. 11.00
 • Onsdag 7. november Kl. 16.30
 • Onsdag 7. november Kl. 18.00
 • Onsdag 7. november Kl. 18.00
 • Onsdag 7. november Kl. 18.30
 • Onsdag 7. november Kl. 18.30
 • Onsdag 7. november Kl. 19.30
 • Torsdag 8. november Kl. 10.00
 • Torsdag 8. november Kl. 10.30
 • Torsdag 8. november Kl. 12.00
 • Torsdag 8. november Kl. 12.00
 • Torsdag 8. november Kl. 14.00
 • Torsdag 8. november Kl. 18.00
 • Torsdag 8. november Kl. 18.00
 • Torsdag 8. november Kl. 18.30
 • Torsdag 8. november Kl. 19.30
 • Torsdag 8. november Kl. 19.30
 • Torsdag 8. november Kl. 19.30
 • Fredag 9. november Kl. 10.00
 • Fredag 9. november Kl. 10.00
 • Fredag 9. november Kl. 10.00
 • Fredag 9. november Kl. 11.00
 • Fredag 9. november Kl. 12.00
 • Fredag 9. november Kl. 14.00
 • Fredag 9. november Kl. 19.00
 • Fredag 9. november Kl. 21.00
 • Lørdag 10. november Kl. 11.30
 • Lørdag 10. november Kl. 12.00
 • Lørdag 10. november Kl. 13.00
 • Lørdag 10. november Kl. 15.30
 • Lørdag 10. november Kl. 20.00
 • Søndag 11. november Kl. 12.00
 • Søndag 11. november Kl. 12.00
 • Søndag 11. november Kl. 13.00
 • Søndag 11. november Kl. 13.00
 • Søndag 11. november Kl. 14.00
 • Søndag 11. november Kl. 17.30
 • Søndag 11. november Kl. 18.00
 • Mandag 12. november Kl. 09.30
 • Mandag 12. november Kl. 11.00
 • Mandag 12. november Kl. 12.00
 • Mandag 12. november Kl. 17.00
 • Mandag 12. november Kl. 17.30
 • Mandag 12. november Kl. 18.30
 • Mandag 12. november Kl. 19.00
 • Mandag 12. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 10.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 11.30
 • Tirsdag 13. november Kl. 12.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 13.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 18.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 13. november Kl. 19.30
 • Tirsdag 13. november Kl. 19.30
 • Onsdag 14. november Kl. 09.00
 • Onsdag 14. november Kl. 11.00
 • Onsdag 14. november Kl. 12.00
 • Onsdag 14. november Kl. 16.30
 • Onsdag 14. november Kl. 16.30
 • Onsdag 14. november Kl. 18.30
 • Onsdag 14. november Kl. 18.30
 • Onsdag 14. november Kl. 19.30
 • Onsdag 14. november Kl. 19.30
 • Torsdag 15. november Kl. 10.30
 • Torsdag 15. november Kl. 12.00
 • Torsdag 15. november Kl. 12.00
 • Torsdag 15. november Kl. 12.00
 • Torsdag 15. november Kl. 18.00
 • Torsdag 15. november Kl. 19.30
 • Torsdag 15. november Kl. 19.30
 • Torsdag 15. november Kl. 19.30
 • Fredag 16. november Kl. 10.00
 • Fredag 16. november Kl. 10.00
 • Fredag 16. november Kl. 11.00
 • Fredag 16. november Kl. 11.00
 • Fredag 16. november Kl. 12.00
 • Fredag 16. november Kl. 12.00
 • Fredag 16. november Kl. 14.00
 • Fredag 16. november Kl. 17.00
 • Fredag 16. november Kl. 19.30
 • Fredag 16. november Kl. 20.00
 • Lørdag 17. november Kl. 11.00
 • Lørdag 17. november Kl. 11.00
 • Lørdag 17. november Kl. 12.00
 • Lørdag 17. november Kl. 12.00
 • Lørdag 17. november Kl. 14.00
 • Lørdag 17. november Kl. 14.00
 • Lørdag 17. november Kl. 21.00
 • Søndag 18. november Kl. 11.00
 • Søndag 18. november Kl. 11.00
 • Søndag 18. november Kl. 12.00
 • Søndag 18. november Kl. 12.00
 • Søndag 18. november Kl. 12.00
 • Søndag 18. november Kl. 12.00
 • Søndag 18. november Kl. 13.00
 • Mandag 19. november Kl. 09.30
 • Mandag 19. november Kl. 12.00
 • Mandag 19. november Kl. 17.00
 • Mandag 19. november Kl. 17.30
 • Mandag 19. november Kl. 18.30
 • Mandag 19. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 20. november Kl. 10.00
 • Tirsdag 20. november Kl. 10.45
 • Tirsdag 20. november Kl. 12.00
 • Tirsdag 20. november Kl. 13.00
 • Tirsdag 20. november Kl. 18.00
 • Tirsdag 20. november Kl. 19.30
 • Onsdag 21. november Kl. 11.00
 • Onsdag 21. november Kl. 16.30
 • Onsdag 21. november Kl. 18.00
 • Onsdag 21. november Kl. 18.00
 • Onsdag 21. november Kl. 18.30
 • Onsdag 21. november Kl. 18.30
 • Onsdag 21. november Kl. 19.30
 • Onsdag 21. november Kl. 19.30
 • Torsdag 22. november Kl. 10.00
 • Torsdag 22. november Kl. 10.30
 • Torsdag 22. november Kl. 11.30
 • Torsdag 22. november Kl. 12.00
 • Torsdag 22. november Kl. 12.00
 • Torsdag 22. november Kl. 18.00
 • Torsdag 22. november Kl. 18.00
 • Torsdag 22. november Kl. 18.00
 • Torsdag 22. november Kl. 18.00
 • Torsdag 22. november Kl. 19.30
 • Torsdag 22. november Kl. 19.30
 • Fredag 23. november Kl. 10.00
 • Fredag 23. november Kl. 10.00
 • Fredag 23. november Kl. 11.00
 • Fredag 23. november Kl. 11.30
 • Fredag 23. november Kl. 12.00
 • Fredag 23. november Kl. 14.00
 • Fredag 23. november Kl. 17.00
 • Fredag 23. november Kl. 18.00
 • Fredag 23. november Kl. 18.00
 • Lørdag 24. november Kl. 12.00
 • Lørdag 24. november Kl. 13.00
 • Lørdag 24. november Kl. 13.00
 • Lørdag 24. november Kl. 15.00
 • Søndag 25. november Kl. 12.00
 • Søndag 25. november Kl. 12.00
 • Søndag 25. november Kl. 13.00
 • Søndag 25. november Kl. 13.00
 • Søndag 25. november Kl. 15.00
 • Mandag 26. november Kl. 09.30
 • Mandag 26. november Kl. 17.00
 • Mandag 26. november Kl. 17.30
 • Mandag 26. november Kl. 18.30
 • Mandag 26. november Kl. 19.00
 • Tirsdag 27. november Kl. 10.00
 • Tirsdag 27. november Kl. 11.30
 • Tirsdag 27. november Kl. 12.00
 • Tirsdag 27. november Kl. 13.00
 • Tirsdag 27. november Kl. 16.30
 • Tirsdag 27. november Kl. 18.00
 • Tirsdag 27. november Kl. 19.30
 • Tirsdag 27. november Kl. 19.30
 • Onsdag 28. november Kl. 11.00
 • Onsdag 28. november Kl. 16.30
 • Onsdag 28. november Kl. 16.30
 • Onsdag 28. november Kl. 18.30
 • Onsdag 28. november Kl. 18.30
 • Onsdag 28. november Kl. 19.30
 • Torsdag 29. november Kl. 10.30
 • Torsdag 29. november Kl. 12.00
 • Torsdag 29. november Kl. 12.00
 • Torsdag 29. november Kl. 17.00
 • Torsdag 29. november Kl. 17.30
 • Torsdag 29. november Kl. 18.00
 • Torsdag 29. november Kl. 18.30
 • Torsdag 29. november Kl. 19.00
 • Torsdag 29. november Kl. 19.30
 • Torsdag 29. november Kl. 19.30
 • Fredag 30. november Kl. 10.00
 • Fredag 30. november Kl. 10.00
 • Fredag 30. november Kl. 10.00
 • Fredag 30. november Kl. 11.00
 • Fredag 30. november Kl. 12.00
 • Fredag 30. november Kl. 14.00
 • Fredag 30. november Kl. 19.30
 • Lørdag 1. desember Kl. 12.00
 • Lørdag 1. desember Kl. 19.00
 • Søndag 2. desember Kl. 12.00
 • Søndag 2. desember Kl. 13.00
 • Søndag 2. desember Kl. 13.00
 • Søndag 2. desember Kl. 18.00
 • Søndag 2. desember Kl. 20.30
 • Mandag 3. desember Kl. 09.30
 • Mandag 3. desember Kl. 11.00
 • Mandag 3. desember Kl. 17.00
 • Mandag 3. desember Kl. 18.30
 • Mandag 3. desember Kl. 19.00
 • Tirsdag 4. desember Kl. 10.00
 • Tirsdag 4. desember Kl. 11.00
 • Tirsdag 4. desember Kl. 13.00
 • Tirsdag 4. desember Kl. 18.00
 • Tirsdag 4. desember Kl. 19.30
 • Onsdag 5. desember Kl. 11.00
 • Onsdag 5. desember Kl. 16.30
 • Onsdag 5. desember Kl. 18.00
 • Onsdag 5. desember Kl. 18.30
 • Onsdag 5. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 6. desember Kl. 10.00
 • Torsdag 6. desember Kl. 10.30
 • Torsdag 6. desember Kl. 12.00
 • Torsdag 6. desember Kl. 18.00
 • Torsdag 6. desember Kl. 18.00
 • Torsdag 6. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 6. desember Kl. 19.30
 • Fredag 7. desember Kl. 10.00
 • Fredag 7. desember Kl. 10.00
 • Fredag 7. desember Kl. 11.00
 • Fredag 7. desember Kl. 14.00
 • Fredag 7. desember Kl. 19.30
 • Fredag 7. desember Kl. 21.00
 • Lørdag 8. desember Kl. 10.00
 • Lørdag 8. desember Kl. 12.00
 • Lørdag 8. desember Kl. 13.00
 • Lørdag 8. desember Kl. 18.00
 • Søndag 9. desember Kl. 11.00
 • Søndag 9. desember Kl. 12.00
 • Søndag 9. desember Kl. 13.00
 • Mandag 10. desember Kl. 09.30
 • Mandag 10. desember Kl. 12.00
 • Mandag 10. desember Kl. 17.00
 • Mandag 10. desember Kl. 18.30
 • Tirsdag 11. desember Kl. 10.00
 • Tirsdag 11. desember Kl. 10.45
 • Tirsdag 11. desember Kl. 12.00
 • Tirsdag 11. desember Kl. 13.00
 • Tirsdag 11. desember Kl. 19.30
 • Onsdag 12. desember Kl. 16.30
 • Onsdag 12. desember Kl. 16.30
 • Onsdag 12. desember Kl. 18.30
 • Onsdag 12. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 13. desember Kl. 10.30
 • Torsdag 13. desember Kl. 12.00
 • Torsdag 13. desember Kl. 14.00
 • Torsdag 13. desember Kl. 18.00
 • Torsdag 13. desember Kl. 18.00
 • Torsdag 13. desember Kl. 19.00
 • Torsdag 13. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 13. desember Kl. 19.30
 • Fredag 14. desember Kl. 10.00
 • Fredag 14. desember Kl. 11.00
 • Fredag 14. desember Kl. 14.00
 • Fredag 14. desember Kl. 18.00
 • Lørdag 15. desember Kl. 12.00
 • Lørdag 15. desember Kl. 12.00
 • Lørdag 15. desember Kl. 12.00
 • Lørdag 15. desember Kl. 13.00
 • Søndag 16. desember Kl. 12.00
 • Søndag 16. desember Kl. 12.00
 • Søndag 16. desember Kl. 13.00
 • Mandag 17. desember Kl. 09.30
 • Mandag 17. desember Kl. 17.00
 • Mandag 17. desember Kl. 18.30
 • Tirsdag 18. desember Kl. 10.00
 • Tirsdag 18. desember Kl. 12.00
 • Tirsdag 18. desember Kl. 19.30
 • Onsdag 19. desember Kl. 18.00
 • Onsdag 19. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 20. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 20. desember Kl. 19.30
 • Lørdag 22. desember Kl. 13.00
 • Torsdag 27. desember Kl. 19.30
 • Torsdag 27. desember Kl. 21.00
 • Torsdag 3. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 3. januar Kl. 19.30
 • Mandag 7. januar Kl. 17.00
 • Mandag 7. januar Kl. 19.00
 • Onsdag 9. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 10. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 10. januar Kl. 19.30
 • Lørdag 12. januar Kl. 19.30
 • Mandag 14. januar Kl. 17.00
 • Mandag 14. januar Kl. 19.00
 • Onsdag 16. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 17. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 17. januar Kl. 19.30
 • Lørdag 19. januar Kl. 19.30
 • Mandag 21. januar Kl. 17.00
 • Mandag 21. januar Kl. 19.00
 • Onsdag 23. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 24. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 24. januar Kl. 19.30
 • Lørdag 26. januar Kl. 19.00
 • Mandag 28. januar Kl. 17.00
 • Mandag 28. januar Kl. 19.00
 • Onsdag 30. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 31. januar Kl. 17.00
 • Torsdag 31. januar Kl. 19.30
 • Torsdag 31. januar Kl. 19.30
 • Mandag 4. februar Kl. 17.00
 • Mandag 4. februar Kl. 19.00
 • Onsdag 6. februar Kl. 19.30
 • Torsdag 7. februar Kl. 19.30
 • Mandag 11. februar Kl. 19.00
 • Onsdag 13. februar Kl. 19.30
 • Torsdag 14. februar Kl. 19.30
 • Mandag 18. februar Kl. 19.00
 • Onsdag 20. februar Kl. 19.30
 • Torsdag 21. februar Kl. 19.30
 • Onsdag 27. februar Kl. 19.30
 • Torsdag 28. februar Kl. 19.30
 • Onsdag 6. mars Kl. 19.30
 • Torsdag 7. mars Kl. 19.30
 • Onsdag 13. mars Kl. 19.00
 • Onsdag 13. mars Kl. 19.30
 • Torsdag 14. mars Kl. 19.30
 • Onsdag 20. mars Kl. 19.30
 • Torsdag 21. mars Kl. 19.30
 • Torsdag 21. mars Kl. 19.30
 • Onsdag 27. mars Kl. 19.30
 • Torsdag 28. mars Kl. 17.00
 • Torsdag 28. mars Kl. 19.30
 • Onsdag 3. april Kl. 19.30
 • Torsdag 4. april Kl. 19.30
 • Lørdag 6. april Kl. 19.30
 • Onsdag 10. april Kl. 19.30
 • Torsdag 11. april Kl. 17.00
 • Torsdag 11. april Kl. 19.30
 • Onsdag 17. april Kl. 19.30
 • Torsdag 18. april Kl. 19.30
 • Onsdag 24. april Kl. 19.30
 • Torsdag 25. april Kl. 19.30
 • Torsdag 2. mai Kl. 17.00
 • Torsdag 2. mai Kl. 19.30
 • Onsdag 8. mai Kl. 19.30
 • Torsdag 9. mai Kl. 19.30
 • Onsdag 15. mai Kl. 19.30
 • Torsdag 16. mai Kl. 19.30
 • Onsdag 22. mai Kl. 19.30
 • Torsdag 23. mai Kl. 19.30
 • Onsdag 29. mai Kl. 19.30
 • Torsdag 30. mai Kl. 19.30
 • Onsdag 5. juni Kl. 19.30
 • Torsdag 6. juni Kl. 19.30
 • Onsdag 12. juni Kl. 19.30
 • Torsdag 13. juni Kl. 19.30
 • Onsdag 19. juni Kl. 19.30
 • Torsdag 20. juni Kl. 19.30
Topp
Translate »