Syv korte leksjoner i fysikk

Carlo Rovelli

En kort, oversiktlig og velskrevet bok for den som liker fysikk.

Undertittel

Moderne fysikk befatter seg med noen av de vanskeligste og mest kompliserte temaene naturvitenskapen kan by på. Mange av fagets gåter er fremdeles uløste og to av de sentrale teoriene – kvantemekanikken og den generelle relativitetsteorien er motpoler. Det er heller ikke lett å forklare den moderne fysikk på en tilnærmet forståelig måte for den som har lite eller ingen kunnskap fra før. Denne boken forsøker å forklare fysikkens fenomener på en forståelig måte.

Veldig mange mennesker er opptatte av de svimlende spørsmål som boken tar opp : Hva består vi av, hvordan er universet bygd opp og hva er tid? I stigende grad har vi tatt opp naturvitenskapen som en del av vår kultur og derfor når denne vitenskapen ut til flere og får en bredere appell. Fagets prestisje øker således også når det når flere mennesker og denne boken er kort, oversiktlig og velskrevet for den som liker fysikk.


Anbefalt av Erlend Eik | 13.02.2020


Topp
Translate »