Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet (2012)

Eivind Hofstad Evjemo

Kan en fortelling om en mellomstor norsk landkommune på 2000-tallet gi en litterær opplevelse? Kan man skildre en kommunes indre liv? Les boken og finn ut!

Undertittel

Romanen skildrer mennesker i et lokalsamfunnn som på forskjellig vis er knyttet opp mot samfunnets servicefunksjoner; skole, eldreomsorg, helsevesen, tjenester til mennesker med særskilte behov, nærings-politikk, tettstedsutforming etc.

Vi blir godt kjent med fabrikkarbeideren og familiefaren Roy, som sliter med selvbildet og forsøker å finne bekreftelse på at han fortsatt har verdi – og med Kjersti, som jobber som primærkontakt for den handi-kappede skoleeleven Siri. Særlig denne relasjonen er en rørende og innlevende historie. Forfatterens blikk på det gjenkjennelige og hverdagslige gjør dette til god og til dels morsom litteratur for meg!

For boken ble forfatteren nominert til P2-lytternes romanpris og Ungdommens kritikerpris.


Anbefalt av Elisabeth Gran | 05.02.2013


Topp
Translate »