Det jeg egentlig ville si (2016)

Geoff Dyer

Boka er en samling kortere tekster med stor spennvidde i temaer. Først og fremst handler det om litteratur og kunst, men forfatteren Geoff Dyer evner å finne litterære og kulturfilosofiske koblinger til de fleste temaer.

Undertittel

Tekstene er befriende å lese i den forstand at de er blottet for politiske og moralske anfektelser. Her det lite stillingtagen, snarere utbrodering av menneskelige dilemmaer og situasjoner («Ellers kjent som menneskets lodd»). Snarere enn lange resonnementer finner man hverdagslige betraktninger som ofte tar utgangspunkt i forfatterens egne opplevelser.

Dyer har dessuten en særegen evne til å legge merke til ting. Observasjonene og betraktningene løftes ofte ved hjelp av litterære sitater. Betraktningene om lesesperre er komisk, og ikke minst oppløftende lesning.

Spennvidden er som tidligere nevnt stor. Jeg har funnet Jacob Holdts Amerika bilder på nett, og spasert ned Effra Road ved hjelp av Google maps. Betraktningene om minnesmerker er tankevekkende. Konklusjonen må være at tekstene gir meg lyst til å vite mer om verden, og ikke mindre.


Anbefalt av Aleksander Kristung | 02.05.2017


Topp
Translate »