Europa 2017: Ord mot ord

av Rannveig Kvanum | 19. september 2017

Postfakta, brexit, det hvite raseriet, godhetstyranniet er ord og uttrykk som brukes i offentlig samtale. Denne valghøsten ser vi nærmere på forholdet mellom retorikk og politikk.

Aktuelt

UndertittelI en foredragsserie som består av fire arrangementer, ser vi nærmere på den politiske situasjonen i Norge og Europa i 2017.

Bakgrunnen er fjorårets overraskende resultater i Storbritannias EU valg og USAs presidentvalg. De offentlige diskusjonene i 2016 var således preget av Brexit, valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump, men også av krisesituasjoner som flyktningstrømmen til Europa, den politiske håndteringen av den, og de populistiske bevegelsene som har vokst fram i etterkant. I 2017 er man derfor spesielt opptatt av de europeiske parlamentariske valgene. Den offentlige samtalen er også preget av høy temperatur og sterk ordbruk.

Arrangementsrekken består av fire foredrag som gir et samtidsbilde fra situasjonen i Frankrike, Tyskland og Norge:

Torsdag 14. september kl. 18.00
Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa
Elin Sørsdahl og Alf Ole Ask i samtale om boka » Marine Le Pen og høyrepopulismen i Europa»

Torsdag 19. oktober kl. 18.00
Angela Merkels Tyskland
Angela Merkel har styrt Tyskland i over ti år. Hvor går Tyskland videre? Samtale med Ingrid Brekke og Kai Schwind.

Torsdag 09. november kl. 18.00 
Øyvind Strømmen: Valg i Europa 2017
Møte med Europa: Øyvind Strømmen holder foredrag om europeisk høyreradikalisme og -ekstremisme

Torsdag 16. november kl. 18.00
Valg og retorikk: Europa 2017
«Har det normale blitt ekstremt, og det ekstreme blitt normalt?» – om valg og retorikk i Europa med Anders Ravik Jupskås

Topp
Translate »