SNAKK!

13. og 14. september 2012 arrangerte Asker bibliotek, i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus, ”SNAKK! - en konferanse om formidling”. Konferansen ble avholdt i i Asker kulturhus, og tok for seg formidling i alle dens former.

Undertittel

SNAKK!

Tanken bak: er det noe vi biblioteksansatte kan godt og er gode til så er det formidling. Men man kan alltid bli enda bedre. Derfor arrangerte vi en konferanse som kun dreide seg om formidling. Vi fikk tak i foredragsholdere fra Norge og Sverige. Temaene de tok opp var blant annet formidlingspolitikk, blogging, utstillinger som selger og hypermoderne formidling.

Konferansen ble enormt vellykket og vi var fulltegnet lenge før påmeldingsfristen. Til sammen samlet vi litt over 200 personer, en salig blanding av fag-, folke- og skolebibliotekarer i tillegg til politikere og foredragsholdere.

Foredragsholdere var: Vigdis Hjorth, Marie Louise Tank/Kyrre Haugen Bakke, Jofrid Karner Smidt, Anette Kure, Rita Mundal, Ib Aarmo, Randi Mette Aalberg, Anne-Lena Westrum, Elsebeth Tank, Marit Gro Berge og Gjertrud Øvland.
I tillegg var det foredragsholdere fra Asker bibliotek.

Ønsker noen ytterligere informasjon om SNAKK!, kontakt Anita Holth Lous (tlf: 66 90 96 84 / epost: alous@asker.kommune.no)

Topp
Translate »