Lokalsamlingen

Vil du vite mer om bygda du bor i? I Askersamlingen kan du lære mer om Askers lokale historie - både i tekst og bilder.Bøker, tidsskrift, avisklipp, bilder, kart og brosjyrer forteller Askers historie. Mye av materiale er til hjemlån, men av bevaringshensyn er en del av samlingen kun til på bruk i biblioteket.

Mange av Askersamlingens bilder er digitalisert. Du kan søke på sted, personer og emner i bildebasen.

I Askersamlingen finnes også kirkebøker, folketellinger og annet materiale om slektene og gårdene i Asker. Asker og Bærums budstikke finnes på mikrofilm fra 1898. Mikrofilm kan leses på vårt leseapparat. Er du ellers opptatt av slektshistorie, ta en titt på våre sider om slektsforskning.

Askersamlingen har private arkiv fra lokale foreninger, vel og privat-personer til oppbevaring. Ta kontakt med biblioteket dersom du har materiale du ønsker å avlevere. Oversikt over bibliotekets samling av privatarkiv er tilgjengelig her.

Kan du bidra?
Hvis du har interessante ting fra Asker; postkort, sanger, oppskrifter, fortellinger o.l., vil biblioteket gjerne motta disse for kopiering. Fotografier fra Asker til vår bildesamling er også verdifulle bidrag.

Translate »